Download phim

Đại Thanh Hậu Cung Đại Thanh Hậu Cung
10 10 999
xem phim online, dai thanh hau cung

Đại Thanh Hậu Cung

( Hình thức phim : Download )
Diễn viên: Trần Hạo Dân, Hồ Tịnh, Trần Tú Lệ, Trương Thần Quang, Huỳnh Duy Đức, Trần Vỹ
Thể loại: Đài Loan TQ
Quốc gia: Phim Trung Quốc
Ngày ra mắt: 22/05/2006
Đánh giá:
  (52 Bình chọn)

Giới thiệu: Phim lấy bối cảnh Thời vua Đạo Quang thời nhà Thanh (đâù thế kỉ 19), nói về cuộc tranh đoạt quyền sủng ái của hoàng đế của các phi tần ,cung nữ chốn hậu cung

xem trailerLink download trọn bộ:

http://ugotfile.com/file/12268/Dai Thanh Hau Cung 01.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/14481/Dai Thanh Hau Cung 02.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/13128/Dai Thanh Hau Cung 03.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/12083/Dai Thanh Hau Cung 04.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/10204/Dai Thanh Hau Cung 05.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/14492/Dai Thanh Hau Cung 06.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/14497/Dai Thanh Hau Cung 07.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/5242/Dai Thanh Hau Cung 08.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/12294/Dai Thanh Hau Cung 09.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/4676/Dai Thanh Hau Cung 10.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/3637/Dai Thanh Hau Cung 11.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/10629/Dai Thanh Hau Cung 12.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/9181/Dai Thanh Hau Cung 13.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/6943/Dai Thanh Hau Cung 14.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/7961/Dai Thanh Hau Cung 15.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/9479/Dai Thanh Hau Cung 16.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/1871/Dai Thanh Hau Cung 17.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/912/Dai Thanh Hau Cung 18.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/14518/Dai Thanh Hau Cung 19.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/9662/Dai Thanh Hau Cung 20.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/14511/Dai Thanh Hau Cung 21.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/14535/Dai Thanh Hau Cung 22.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/399/Dai Thanh Hau Cung 23.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/1251/Dai Thanh Hau Cung 24.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/14543/Dai Thanh Hau Cung 25.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/12596/Dai Thanh Hau Cung 26.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/2432/Dai Thanh Hau Cung 27.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/12750/Dai Thanh Hau Cung 28.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/14548/Dai Thanh Hau Cung 29.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/12534/Dai Thanh Hau Cung 30.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/14559/Dai Thanh Hau Cung 31.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/323/Dai Thanh Hau Cung 32.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/4356/Dai Thanh Hau Cung 33.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/5613/Dai Thanh Hau Cung 34.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/8916/Dai Thanh Hau Cung 35.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/14567/Dai Thanh Hau Cung 36.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/3358/Dai Thanh Hau Cung 37.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/7081/Dai Thanh Hau Cung 38.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/12815/Dai Thanh Hau Cung 39.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/2916/Dai Thanh Hau Cung 40.avi?rid=25
http://ugotfile.com/file/13351/Dai Thanh Hau Cung 41.avi?rid=25

XP Movie BÌNH LUẬN - FACEBOOK

phim online

Phim đề cử


Loading
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |