Xem phim online

Hardsub HD
Tắt đèn
Phóng to
Powered by Youtube :   [1a]  -   1b  -   1c  -   1d  -   1e  -   1f  -   2a  -   2b  -   2c  -   2d  -   2e  -   2f  -   3a  -   3b  -   3c  -   3d  -   3e  -   4a  -   4b  -   4c  -   4d  -   4e  -   5a  -   5b  -   5c  -   5d  -   5e  -   6a  -   6b  -   6c  -   6d  -   6e  -   7a  -   7b  -   7c  -   7d  -   7e  -   8a  -   8b  -   8c  -   8d  -   8e  -   9a  -   9b  -   9c  -   9d  -   9e  -   10a  -   10b  -   10c  -   10d  -   10e  -   10f  -   11a  -   11b  -   11c  -   11d  -   11e  -   11f  -   12a  -   12b  -   12c  -   12d  -   12e  -   12f  -   13a  -   13b  -   13c  -   13d  -   13e  -   13f  -   14a  -   14b  -   14c  -   14d  -   14e  -   14f  -   15a  -   15b  -   15c  -   15d  -   15e  -   15f  -   16a  -   16b  -   16c  -   16d  -   16e  -   16f  -   17a  -   17b  -   17c  -   17d  -   17e  -   18a  -   18b  -   18c  -   18d  -   18e  -   18f  -   19a  -   19b  -   19c  -   19d  -   19e  -   19f  -   20a  -   20b  -   20c  -   20d  -   20e  -   21a  -   21b  -   21c  -   21d  -   21e  -   22a  -   22b  -   22c  -   22d  -   23a  -   23b  -   23c  -   23d  -   24a  -   24b  -   24c  -   24d  -   25a  -   25b  -   25c  -   25d  -   26a  -   26b  -   26c  -   26d  -   27a  -   27b  -   27c  -   27d  -   28a  -   28b  -   28c  -   28d  -   29a  -   29b  -   29c  -   29d  -   29e  -   29f  -   30a  -   30b  -   30c  -   30d  -   30e  -   30f  -   31a  -   31b  -   31c  -   31d  -   31e  -   31f-End
Cài đặt thêm Microsoft SilverlightJava để xem được tất cả link phim

Bạn đã xem chưa ! Xem Phim Hot | Xem Phim Mới | Nghe Nhạc DJ

Phim Nữ Hiệp Náo Thiên Quan - Hiệp Nữ Phá Thiên Môn Phim Nữ Hiệp Náo Thiên Quan  - Hiệp Nữ Phá Thiên Môn
4.9 173

Thông tin phim
Tên phim:

Nữ Hiệp Náo Thiên Quan - Hiệp Nữ Phá Thiên Môn

Diễn viên:
Thể loại: ,
Quốc gia: Phim Trung Quốc
Đánh giá:
  (173 Bình chọn)
Hình thức: nhac phim Nữ Hiệp Náo Thiên Quan  - Hiệp Nữ Phá Thiên Môn thong bao loi qua yahoo messenger Nữ Hiệp Náo Thiên Quan  - Hiệp Nữ Phá Thiên Môn
Giới thiệu:

Thời Minh, Thành vương gia và trạng nguyên Lục Đỉnh Văn muốn xâm nhập vào lăng mộ của Hoàng thái tổ để tìm kiếm thái công thiên thư trị quốc an dân. Lăng mộ cần phải có đến ba chià khoá mới có thể mở được, trong đó Vương gia và Đỉnh Văn mỗi người giữ một chià, chià còn lại được cất tại lăng mộ. Rồi các sát thủ của Nhật Bản cũng lăm le xâm nhập vào lăng mộ gây nên một cuộc chiến long trời lở đất, đến nước này thì Vương gia trở mặt muốn sát hại Đỉnh Văn, may thay anh được Lâm Cát Lợi cứu giúp, cả hai nảy sinh tình cảm và kết hôn...


XP Movie BÌNH LUẬN - FACEBOOK

Phim cùng thể loại


« 1 2 3 4 5 ... »

Phim đề cửLoading
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |