Lữ Bố và Điêu Thuyền

Người gửi: [email protected] ( 01:01:54 - 07/01/2009 )

Diễn viên: Trần Hồng Liệt, Huỳnh Lỗi, Bảo Kiếm Phong, Lý Tiểu Lộ, Viên Tuyền

Giới thiệu: Câu chuyện bắt đầu sau khi đội quân Khăn vàng bị thất trận, minh công bị Tân giết chết.Lữ Bố mồ côi cha mẹ, sống cùng với Hầu Thành và cha của Hầu Thành nhưng có vẽ như sống lam nô lệ


Người gửi:
Guest ( 03:03:46 - 29/03/2011 )

tgjvbcx yhfbNgười gửi:
kieutung_911 ( 03:03:05 - 29/03/2011 )

ighvcjko xzgzfNội dung bình luận : ( Hỗ trợ Emotions của Yahoo! Messenger ) | Chèn ảnh
Gửi yêu cầu mới | Danh sách yêu cầu | Phim yêu cầu

Phim đề cử


Loading
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |