Download phim

Bạch Tuộc Bạch Tuộc
10 10 999
xem phim online, bach tuoc

Bạch Tuộc

( Hình thức phim : Download )
Diễn viên: Michele Placido, Remo Girone
Thể loại: Khác
Quốc gia: Phim Online
Ngày ra mắt: 02/08/1984
Đánh giá:
  (191 Bình chọn)

Giới thiệu: Bạch tuộc là một loạt phim truyền hình nhiều tập của Ý với chủ đề về cuộc chiến chống mafia. Phát sóng lần đầu trong bối cảnh nước Ý bị chấn động vì cuộc chiến mafia lần hai (Seconda guerra di mafia) và cảnh sát Ý bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch truy quét mafia, Bạch tuộc được đánh giá là một trong những tác phẩm truyền hình khắc họa chân thực nhất bộ mặt của mafia và sự khốc liệt của cuộc đối đầu cảnh sát - tội phạm ở Ý. Tính cho đến năm 2001 đài Rai Uno (RAI 1) đã thực hiện được 10 phần của loạt phim Bạch tuộc trong đó được đánh giá cao nhất là 4 phần gốc (công chiếu vào các năm 1984, 1985, 1987 và 1989) nói về cuộc đối đầu giữa thanh tra Corrado Cattani (do Michele Placido thủ vai) và tay trùm mafia Tano Cariddi (do Remo Girone thủ vai).
xem phim online, phim truc tuyen

PHẦN 1
LaPiovra01-01.avi
http://www.adrive.com/public/1a042221c7faf2ca32b5b360af7d9c6b14a5c3be1ee2c4da56a4561ae316c328.html
LaPiovra01-01.srt
http://www.adrive.com/public/757c3b67bc3393f1da2fd426ec824a4695580951dc5b44570fd687fb36f3c0f8.html

LaPiovra01-02.avi
http://www.adrive.com/public/a42f2c173086b69c9c43abf2f97d2e0b0e22c019e0075c4fd4df94c4cfcfbf82.html
LaPiovra01-02.srt
http://www.adrive.com/public/cfd93b0fa5bd2833a67db2b695b7409c4ff490154d431e9eb60f1b32b54285f2.html

LaPiovra01-03.avi
http://www.adrive.com/public/a418de2e1f7838c768dd49da149583c8ece9c7d2ebfa01539859caef1c8f35f8.html
LaPiovra01-03.srt
http://www.adrive.com/public/6645c8f2af8a5cc43caaadfef50f1eeac52f153fc677e0520506438f60025b88.html

LaPiovra01-04.avi
http://www.adrive.com/public/70f099129b16df9dea1f51c689f1d4b164e0406e0998c8f46bd47f74425e7d90.html
LaPiovra01-04.srt
http://www.adrive.com/public/add72f6e9acaaa3ab9b268914d600632e33589322632e1b46558a75d319ff6e3.html

LaPiovra01-05.avi
http://www.adrive.com/public/263b984d4b5c49b2e543bcd7e7bf82b8488a5307ecf2ffc19cdf6c6b517e4019.html
LaPiovra01-05.srt
http://www.adrive.com/public/32a8589aeee5b2934d8b4e1b22a6159b0337b5f4f2cf0927c9cb5093f0196a54.html

LaPiovra01-06.avi
http://www.adrive.com/public/1923cec7498efdea68adf02d8eb30ebf05035d652c907141731eb21a4fb4c42d.html
LaPiovra01-06.srt
http://www.adrive.com/public/693eee65f9ca08e0d8e5af2ce224325dca68b1ade2aabfc44eb3e4145d3d994a.html

PHẦN 2
LaPiovra02-01.avi
http://www.adrive.com/public/f2c447941d997560ae3f9b39f87e34cdb38914c7427f76f9696ae5901818611f.html
LaPiovra02-01.srt
http://www.adrive.com/public/57efe0098a6dbfeaf90093b9cb7a0328349f68f8f8034587d30f7805e8682f28.html

LaPiovra02-02.avi
http://www.adrive.com/public/ec1682897d18dc30711f1d5dc5d95a813a13c49999296ab96855bbc9748abddf.html
LaPiovra02-02.srt
http://www.adrive.com/public/2481d7aba1a5b7f15cf0132badb726808059cc85d307fb150974fb64694c4914.html


LaPiovra02-03.avi
http://www.adrive.com/public/bcac12e63775e64ba8ab3903ef732cc514e8e703a68978bfd7fffc871ac4e696.html
LaPiovra02-03.srt
http://www.adrive.com/public/4e0eac0b65f1d6e6b6fd7de7be3a9ed6d37886755661a6e193cfd5973303c72b.html

LaPiovra02-04.avi
http://www.adrive.com/public/3fb0a1e43cf8bc9b227ea8365f151e175dd758126e71d511eb56afd75568c3a7.html
LaPiovra02-04.srt
http://www.adrive.com/public/d1658c3c0245e2ee08c2c9383a35b2db220ba8eb182be9975bf435ca17d48724.html

LaPiovra02-05.avi
http://www.adrive.com/public/ab40573ceb5c83de15db18dc2d69689635ea50d8d8ab1bc307f74f0c96d8fe70.html
LaPiovra02-05.srt
http://www.adrive.com/public/735dc122238deafc92414763f97ac28af326fe36e5bb481d0b9565350d2b5127.html

LaPiovra02-06.avi
http://www.adrive.com/public/57c3e086ce551a914a49bf682ad3fd0bf462347aa015039bf70b449e7a36b40f.html
LaPiovra02-06.srt
http://www.adrive.com/public/82cfae9676d8a11df28018f0d2517e22a143d530c193d8d770155b61f8752090.html

PHẦN 3
LaPiovra03-01.avi
http://www.adrive.com/public/e89ff23d8a48bf400ffd7791c4c1d27f3e7c4f934c8162e33ca079d71d40e97e.html
LaPiovra03-01.srt
http://www.adrive.com/public/b6f716f74f5b343c03e4f9eb9a0798bfa33baec9785aa7d4985cd781157973d8.html

LaPiovra03-02.avi
http://www.adrive.com/public/0f557c897e84bedd86391285367c30f098407108cd6872d567ed25c64a3576a6.html
LaPiovra03-02.srt
http://www.adrive.com/public/2717eea236370cba7d51775e16709fc3a59f1c6c26485b264778fe3778de95bb.html

LaPiovra03-03.avi
http://www.adrive.com/public/b1514ce6f0fe4b6c5030467e3a1ee0aaffbae80372cb9d3555cfa901f05028a9.html
LaPiovra03-03.srt
http://www.adrive.com/public/b3c6ea6ba8a9fa0b27f036135e59983e68a85f5c4b009183a248c7ecd657671a.html


LaPiovra03-04.avi
http://www.adrive.com/public/4c90901c5675c2eefd9eb0b0cb564c969374e545f4b573a7e60578354896c5ad.html
LaPiovra03-04.srt
http://www.adrive.com/public/277cf6178220d593d690064e7c10c8b3d2f585f9b1d65bafe28e306fcfa6765d.html

LaPiovra03-05.avi
http://www.adrive.com/public/f2cde63ec4698d90a1127662a409eb4dd27c3c92f18e6feb951a6355084cd1af.html
LaPiovra03-05.srt
http://www.adrive.com/public/e5f6733e8c38ac2508c8bd6006acef7b176f9d5d7b039db0e884a8efb5586d0f.html

LaPiovra03-06.avi
http://www.adrive.com/public/316a621e660d53ffdd54512398ec4d05e18364756f00f4b50184d7ba13bd80e2.html
LaPiovra03-06.srt
http://www.adrive.com/public/b82dd157374edd5405ecc4d1d89b69b6e1709f51be5247e0fabd1641cf59dae3.html

LaPiovra03-07.avi
http://www.adrive.com/public/2ac5b84185ee47829d9a0315034df1e79456381b68e23262f5b1128f889e1489.html
LaPiovra03-07.srt
http://www.adrive.com/public/93299eb58f22348c23253f391dd8c31d2847c4aa32f38303fc9082ffcd305951.html

XP Movie BÌNH LUẬN - FACEBOOK

phim online

Phim đề cử


Loading
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |